Početna

Biti učitelj i nastavnik nikad nije lako, a kad morate biti učitelj i u učionici i u digitalnom svijetu problemi postaju još veći. Digitalne tehnologije mijenjaju svijet i od učitelja se očekuje da se promijene i prilagode novom okruženju koje iziskuje otvorenost, suradnju, dijeljenje, mobilnost, aktualnost i dohvatljivost u stvarnom vremenu.

Nove objave

ENABLE – vršnjačka potpora

Europska mreža protiv vršnjačkog nasilja na nastavi i u slobodnom vremenu nastoji spriječiti vršnjačko nasilje u različitim okruženjima te doprinijeti dobrobiti djece u dobi od 11 do 14 godina usmjeravajući se na pružanje vršnjačke potpore te poticanje društvenog i emocionalnog razvoja.

ENABLE  (Europska mreža protiv zlostavljanja na nastavi i u slobodnome vremenu) nastoji pridonijeti dobrobiti djece uspostavom metodologija koje su se pokazale uspješnima u rješavanju problema vršnjačkoga nasilja i kreiranju holističkoga pristupa utemeljenoga na razvoju potrebnih vještina.

Projekt ENABLE financiran je iz fondova Europske unije od 2014. do 2016. godine, a provelo ga šest osnovnih partnera u pet zemalja, European Schoolnet (Belgija), Centre for Digitale Paedagogik (Danska), Princess Diana Awards (UK), South West Grid for Learning (UK), Suradnici u učenju (Hrvatska), For Adolescent Health (Grčka) te podršku tvrtki Vodafone, Facebook, Twitter, Ask.fm i Liberty Global.

Cilj ENABLE je spriječiti vršnjačko nasilje u različitim okruženjima te doprinijeti dobrobiti djece u dobi od 11 do 14 godina usmjeravajući se na pružanje vršnjačke potpore te poticanje društvenog i emocionalnog razvoja.

ENABLE zauzima holistički i održivi pristup smanjenju vršnjačkoga nasilja uključivanjem učenika, djelatnika škole i  roditelja/skrbnika. Na  ponašanje učenika utječe se putem deset radionica društvenoga i  emocionalnoga učenja koje razvijaju društvene i  emocionalne vještine i  potiču ih na promišljanje o vlastitome ponašanju i ponašanju njihovih vršnjaka. ENABLE služi i za edukaciju djelatnika škole, učenika i roditelja/skrbnika o vršnjačkome nasilju, kako se s njime nositi i koje se učinkovite mjere mogu uvesti da bi se ono spriječilo i da bi se u najvećoj mogućoj mjeri smanjio učinak na pojedince. Putem jednodnevne radionice i ukupno deset tjednih sastanaka, materijala za kampanju i aktivnosti vršnjačkoga promišljanja djelatnici škole dobit će prijedlog progresivne strukture i  aktivnosti za  odabranu skupinu učenika za  pružanje vršnjačke potpore. Učenici za  pružanje vršnjačke potpore provode kampanje i aktivnosti za edukaciju cijele zajednice (uključujući roditelje/skrbnike) o vršnjačkome nasilju, potiču učenike na promišljanje o svome ponašanju i tako stvaraju kulturu u kojoj će učenici otvoreno govoriti o vršnjačkome nasilju, međusobno se podržavati i uvažavati međusobne različitosti.

Psiholog Abraham Maslow opisao je hijerarhiju potreba za koju smatra da može služiti kao model za razumijevanje potrebe za međuljudskim odnosima. Da bi pojedinac i razmišljao o potrebama više razine, najprije mora zadovoljiti one koje se nalaze na nižim razinama piramide, kao što su fizičke potrebe i  sigurnost. Ako su im ugrožene emocionalna i  fizička sigurnost, učenici će većinu svoga vremena, energije i  kreativnosti iskoristiti za samopreživljavanje. Takvi problemi ometaju učenje. U školi su često izražene potrebe za  pripadanjem. Djeca moraju znati da su prihvaćena u  razredu. Odnosi u  skupini vršnjaka znatno utječu na uspjeh u školi. Učenje u neprijateljski raspoloženim razredima i školama vrlo je teško. Izradom i pružanjem sastavnih elemenata za stvaranje okruženja koje podržava učenje ENABLE može pridonijeti pretvaranju razreda u  okruženje koje pruža potporu i osjećaj pripadnosti.

Nastavni sati pripremljeni za projekt ENABLE obuhvaćaju četiri područja emocionalne inteligencije (samopouzdanje, društvena svijest, samoregulacija, upravljanje odnosima). Općenito govoreći, ta se nastava temelji na prethodnome znanju iz četiriju navedenih područja.

Nastavne teme, osmišljene su kako bi bile zanimljive, poticale na istraživanje i vodile učenike raznim putevima do rješenja:

 • Samosvijest: razumijevanje kako i zašto se osjećamo tako kako se osjećamo, izgrađivanje emocionalnog rječnika za izražavanje osjećaja i upoznavanje s pokazateljima vlastitog ponašanja
 • Upravljanje sobom: reagiranje na vlastite emocije i oblikovanje pozitivnih ishoda korištenjem raznih osobnih strategija
 • Društvena osviještenost: prepoznavanje emocija kod drugih osoba, uključujući vršnjake; tumačenje društvenih pokazatelja i situacija te razvoj pozitivnih reakcija
 • Društveno upravljanje: izgradnja niza osobnih strategija koje utječu na potencijalno vršnjačko nasilje kroz osmišljavanje pozitivnih ishoda. Dogovor o zajedničkim ciljevima za stvaranje pozitivnog okruženja u školi.

Sheme vršnjačke potpore u projektu ENABLE utemeljene su na konceptu učeničkoga tijela koje na neki način nudi podršku svojim vršnjacima. Učenici za pružanje vršnjačke potpore odgovorni su učenici i predstavnici učeničke populacije koji se zalažu za poboljšanje određene situacije u školi.

Sheme vršnjačke potpore dokazano su višestruko korisne školama i učenicima za pružanje vršnjačke potpore:

 • Učenici koji pružaju vršnjačku potporu stječu važne vještine, uključujući veće samopouzdanje, osjećaj odgovornosti, aktivno slušanje, empatiju i komunikacijske vještine.
 • Učenici za pružanje vršnjačke potpore neprocjenjiva su podrška učenicima koji nemaju prijatelja ili ih imaju vrlo malo.
 • Učenici za  pružanje vršnjačke potpore često imaju više dodirnih točaka s učenicima kojima je potrebna pomoć nego odrasli. Učenicima koji su doživjeli vršnjačko nasilje stoga je vrlo korisno razgovarati s vršnjakom .
 • Učenici će češće poslušati nekog vršnjaka nego odraslu osobu. Sheme vršnjačke potpore stoga mogu utjecati na  ponašanje i  pozitivno utjecati na kulturu škole.
 • Sheme vršnjačke potpore mogu potaknuti osjećaj pozitivnoga građanstva u školi.
 • Provedbom sheme vršnjačke potpore povećava se ugled škole u  tome području jer škola time pokazuje da joj je stalo do dobrobiti učenika.

Pogledajte sve obrazovne sadržaje pripremljene u projektu ENABLE kako biste ih učinkovito i svrhovito primijenili u svojem okruženju.

Mrežna stranica cijelog projekta ENABLE.

 1. Pet za net Komentari isključeni za Pet za net
 2. DA pohvalama, NE govoru mržnje Komentari isključeni za DA pohvalama, NE govoru mržnje
 3. Roditelji i virtualni svijet Komentari isključeni za Roditelji i virtualni svijet
 4. Razvijanje otpornosti u virtualnom svijetu Komentari isključeni za Razvijanje otpornosti u virtualnom svijetu
 5. Pet godina Dabra u Hrvatskoj Komentari isključeni za Pet godina Dabra u Hrvatskoj
 6. Obrazovanje nije otok sam za sebe Komentari isključeni za Obrazovanje nije otok sam za sebe
 7. Hrvatska djeca su digitalno nepismena Komentari isključeni za Hrvatska djeca su digitalno nepismena
 8. Zajedno za sigurnost djece na internetu Komentari isključeni za Zajedno za sigurnost djece na internetu
 9. Prevencija, reakcija i zdrav razum Komentari isključeni za Prevencija, reakcija i zdrav razum