Zaštita osobnih podataka djece

Znate li da se s 13 godina ne mijenja status maloljetnika u Republici Hrvatskoj? Prema našim zakonima maloljetnici su sve osobe do navršenih 18 godina i kao takvi imaju poseban status i zaštitu.

Jedan od zakona koji ih štiti je i Zakon o zaštiti osobnih podataka  koji govori o mogućnostima prikupljanja i obrade osobnih podataka. Osobni podaci su svi podaci kojima se osobe mogu izravno ili neizravno identificirati, dakle: ime i prezime, e-mail adrese, fotografije, osobni brojevi i razne karakteristike.

U članku 7. se navodi:

Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smiju se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s ovim Zakonom i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.

U članku 9. tog zakona navodi se:

Prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka, voditelj zbirke osobnih podataka ili izvršitelj obrade dužan je informirati ispitanika čiji se podaci prikupljaju o identitetu voditelja zbirke osobnih podataka, o svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni, o postojanju prava na pristup podacima i prava na ispravak podataka koji se na njega odnose, o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka te da li se radi o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka i o mogućim posljedicama uskrate davanja podataka.

Ti članci jasno govore da za prikupljanje i obradu osobnih podataka maloljetnika mora postojati privola roditelja ili staratelja (zakonskog zastupnika). Najčešće govorimo o „informiranom pristanku za zakonito prikupljanje i obradu osobnih podataka“ u kojem se mora navesti koji podaci i u koju svrhu se prikupljanju.

Zašto je sve to bitno učiteljima?

Namjeravate li slati dječje radove na natječaje, objavljivati fotografije djece na školskim mrežnim stranicama, pisati o raznim aktivnostima u vašoj školi uz spominjanje imena djece, povesti djecu kao goste u neku TV emisiju, snimati ih u učionici ili možda s učenicima koristiti neke online programe?
Za sve spomenuto treba vam pisana dozvola roditelja!

Naime, odgovornost nas odraslih je zaštititi djecu. U svim situacijama povezanim s našim radom u školi nužno je informirati roditelje (staratelje) o namjerama fotografiranja, snimanja, objavljivanja imena, sudjelovanja na natječajima ili korištenja obrazovnih programa te zatražiti njihovu pisanu dozvolu.
Pomalo postaje uobičajeno u školskoj praksi zatražiti tu pisanu dozvolu na početku školske godine uz jasno navođenje u kojim prilikama će se koristiti osobni podaci djece.

Naravno, to znači da morate poštivati odluku roditelja (staratelja) ukoliko ne dozvoli objavljivanje osobnih podataka djeteta bez obzira na tehničke zahtjeve zamagljivanja lica, ne navođenje imena ili ne sudjelovanja u neobaveznim aktivnostima.

 A što je s online servisima za djecu?

Sve što je spomenuto odnosi se i na tvrtke koje objavljuju sadržaje za djecu te prilikom postupka registracije traže od djece njihove osobne podatke bez navođenja obveznosti roditeljske dozvole. Najčešće se u uvjetima korištenja navodi koji podaci se prikupljaju i u koju svrhu čime se želi zadovoljiti zakonska obveza – no to nije dovoljno kad se radi o maloljetnicima u Republici Hrvatskoj.

U SAD-u i zemljama EU uobičajeno je da takve stranice imaju jasno istaknute potvrde o zaštiti osobnih podataka djece. Primjerice PRIVO programa osiguranja privatnosti, neovisne organizacije posvećene čuvanju dječjih osobnih podataka prikupljenih online.

Pogledajte nekoliko izjava o zaštiti privatnosti američkih, britanskih i švedskih tvrtki pa ih usporedite s hrvatskim. Zaključak?

Slični uvjeti zaštite privatnosti, prikupljanja i obrade osobnih podatak djece moraju se poštivati i prilikom natječaja i nagradnih igara za djecu. Oni koji natječaje pokreću moraju unaprijed navesti koje osobne podatke prikupljaju, u koju svrhu te kako ih štite. Pritom nije u redu djecu poticati na korištenje programa i usluga koje nisu namijenjene njima.

Završimo tekst parafrazom Hemingwaya „Zato ne pitaj kome zvono zvoni“, ne čekaj da taj posao obavi netko drugi, nego provjeri koji se podaci prikupljaju, zašto se prikupljaju i što je potrebno poduzeti za zaštitu osobnih podatak djece.

Pitanja?
Slobodno ih uputite Agenciji za zaštitu osobnih podataka jer su oni mjerodavni u ovom području 🙂

Pročitajte i kako se u SAD-u Komisija za zaštitu potrošača bavi zaštitom osobnih podataka djece u online okruženjima te postavljaju nove uvjete pružateljima usluga.

PS. Za domaću zadaću zavirite u uvjete korištenja i privatnosti društvenih mreža i raznih online usluga koji vi osobno koristite pa malo razmislite tko, zašto i kako koristi (i posjeduje) vaše osobne podatke.